logo

آینده

استراتژی جذب مبتنی بر مدل معماری منابع انسانی

به محض اینکه صحبت از جذب منابع انسانی می شود، همه نگاه ها به بیرون سازمان متمایل می شود. در صورتی که جذب در حالت عادی از دو بخش کلی تشکیل شده است: جذب از داخل و جذب از خارج. به نوع اول ایجاد(Make)  و به دومی خرید(Buy) گفته می شود. یعنی اینکه زمانی که شما نیاز […]

استراتژی جذب مبتنی بر مدل معماری منابع انسانی بیشتر بخوانید »

رویکرد سیستمی به ریسک منابع انسانی

اولین قدم در طراحی هر تئوری و مدلی، سازمان دادن به مهمترین عوامل است. مدیریت ریسک منابع انسانی هم از آن جهت که موضوع نسبتاً جدیدی در ادبیات سازمانی-صنعتی در ایران است، نیازمند چارچوب و سازماندهی منظمی است تا بتوان مبتنی بر آن ریسک های منابع انسانی را شناسایی، دسته بندی و مدیریت نمود. با

رویکرد سیستمی به ریسک منابع انسانی بیشتر بخوانید »

ريشه ها و پيامدهاي ريسك هاي منابع انساني

هر پديده اي متشكل از علل و معلول هايي است. عواملي آنرا ايجاد مي كنند،‌ عواملي آنرا تقويت مي كنند و نتايجي نيز بوجود خواهند آمد. اين قضيه براي ریسک منابع انسانی نيز مصداق دارد. عللي آنرا بوجود مي آورد، عللي آنرا تقويت مي كند و نتايجي نيز براي سازمان چه مثبت و چه منفي به

ريشه ها و پيامدهاي ريسك هاي منابع انساني بیشتر بخوانید »

استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی در مدیریت دانش

در این نوشته قصد دارین به نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت دانش بپردازیم. منابع انسانی می‌تواند کمک زیادی به مدیریت دانش در رسیدن به اهدافش بکند زیرا دانش بین افراد به اشتراک گذاشته می‌شود. حصول اطمینان از اینکه سازمان سرمایه فکری مورد نیازش را در اختیار دارد، از موضوعات اساسی در مدیریت دانش است و

استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی در مدیریت دانش بیشتر بخوانید »

چند نصیحت از مادربزرگ برای رهبران

اینکه یک رهبر خوب چه مشخصه هایی بایستی داشته باشد و یا اینکه رهبران  خوب دارای چه مشخصه هایی هستند از مهمترین مسائل پژوهشگران و اندیشمندان مدیران و از مهمترین سوالهای مدیران و مجریان سازمانی است. در حالت کلی مادربزرگهای ما برخی مواقع نصیحتهای خیلی خوبی به ما می کردند که گهگاه بی تفاوت از

چند نصیحت از مادربزرگ برای رهبران بیشتر بخوانید »