قراول، دیدبان رفتار سازمانی Blog

مدیریت استراتژیک منابع انسانی ۰

۱۰ سوال استراتژیک منابع انسانی

هر مدیر یا متخصص منابع انسانی که مشغول ارائه خدمت در این حوزه به یک شرکت یا سازمان است برای اینکه کار خود را به درستی انجام دهد بایستی برای این ۱۰ سوال استراتژیک...

نسل هزاره ۲

مدیر مناسب از دید یک دهه هفتادی

تفاوتهای نسلی و انتظارات آنها موضوع اصلی است. البته در این نوشته به صورت متمرکز روی ویژگی ها و مشخصه های مورد انتظار یک دهه هفتادی یا نسل هزاره از مدیران خود پرداخته می شود که قطعا کمک زیادی به مدیریت بهتر آنها می کند.

finger-pointing-accusation-projection-you-point-one-there-three-fingers-back-to-you-vector-illustration-white-59552298 ۰

ورزشکاران، المپیک و عنصر فرهنگ

مقدمه "جاستین گاتلین" دونده معروف آمریکایی بعد از کسب مدال نقره دوی ۱۰۰ متر از طرف تماشاگران حاضر در ورزشگاه "هو" شد اما کوچکترین عکس العملی را نسبت به آن‌ها نشان نداد. "لاوینی" دوومیدانی...

Human Resources concept. ۰

مدیریت منابع انسانی یک دپارتمان نیست!

این نوشتی نقدی است به ساختارها و فرایندهای موجود منابع انسانی که کاملا ساختار محور و وظیفه محور دیده شده که بر اساس آن سطح مدیریت منابع انسانی تا یک دپارتمان پایین آمده است. در صورتی که مدیریت منابع انسانی بیشتر از آنکه یک ساختار یا دپارتمان باشد، یک مفهوم و شایستگی است.