logo
یادداشت های تخصصی
مهدی نریمانی
درباره من

اینجا بیشتر از دغدغه های شخصی ام مینویسم. گاهی نیز از تجربه های زیسته ام البته اگر احساس کنم اشتراک آن برای سایرین مفید خواهد بود. دانش آموخته دکتری رفتار سازمانی دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی هستم.
هم اکنون نیز در حال آموختن هستم، چه از تجربه و چه از محتوای خوب. 

نوشته های من
منتظر مطلب جدید باشید...
روزها
ساعت‌
ثانیه
ارتباط با من