وظایف مدیریت منابع انسانی و نحوه تقسیم زیرسیستم‌ها

در حقیقت مدیریت منابع انسانی سیستمی است متشکل از بسیاری فعالیت‌های متقابل و وابسته به یکدیگر که هر فعالیت بر دیگری اثر می‌گذارد. بنابراین هنگامی که فعالیت‌ها با یکدیگر مرتبط هستند، سیستم به وجود می‌آید. یک سیستم از دو یا چند جزء (زیر سیستم) تشکیل یافته است که به صورت یک کلیت سازمان یافته با مرزهای قابل شناسایی با یکدیگر کار می‌کنند.

 امروزه مدیریت منابع انسانی به سه چالش عمده روبرو است:

 1. هماهنگی بین زیرسیستم‌ها و کارکردهای مدیریت منابع انسانی( فرایند ورودی، کاربرد و نگهداری و خروجی)
 2. هماهنگی میان زیر سیـــستم مدیریت منابع انسانی با سایر سیستم‌های سازمان (همچون خدمات، عملیات، ملی و پشتیبانی)
 3. هماهنگی و انسجام میان سیاست­های مدیریت منابع انسانی با استراتژی‌های سازمان.

این وابستگی و تعامل در حوزه منابع انسانی در مدل‌های ارائه شده در این حوزه به وضوح مشهود است. تصمیم‌‌گیری در هر زیر سیستم در پرتو اثری که زیر سیستم‌ها بر یکدیگر خواهند داشت باید انجام شود.

با مطالعه مدل‌هایی که صاحب نظران مدیریت ارایه داده‌اند، می‌توان نتیجه‌ گیری کرد که اغلب متخصصین مدیریت منابع انسانی بر عواملی تأکید دارند که عموماً بین آنها مشترک است، گرچه ممکن است واژه‌های و تقسیم‌بندیهای مختلفی به کار برند.

«انجمن آمریکایی آموزش و توسعه» در قالب زیر وظایف مدیریت منابع انسانی را موارد ذیل می داند:amrica

لازیر فرآیند مدیریت منابع انسانی را شامل چهار فرآیند برنامه ریزی منابع انسانی، جذب و بهسازی و نگهداری کارکنان به شرح ذیل می‌داند. (لازیر، ۲۰۰۰، ص۲۵۵)

 • برنامه ریزی منابع انسانی( برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی، تحلیل و کارشکافی شغل)
 • نگهداری کارکنان(جبران خدمات، سلامت و ایمنی، روابط کار، خاتمه خدمات و پایان فعالیت شغلی)
 • جذب کارکنان(کارمندیابی، انتخاب)
 • بهسازی کارکنان (آشنا سازی، آموزش و بهسازی، ارزیابی عملکرد)

«هارل و تزافریر» نیز پس از بررسی مجموعه تحقیقات نظریه‌ای و تجربی در مورد کارکردهای مدیریت منابع انسانی شش کارکرد را به عنوان کارکردهای استراتژیک منابع انسانی تشخیص داده‌اند که عبارتند از:

۱- کارمندیابی  2- انتخاب  3- جبران خدمات  4- مشارکت کارکنان  5- بازار نیروی کار داخلی   6- آموزش (هارل و تزافریر، ۱۹۹۹، صص ۱۸۵-۲۰۰).

آرمسترانگ (۱۳۸۱) الزامات اساسی مدیریت منابع انسانی را به شرح ذیل بیان می‌کند:

 • حمایت از استراتژی ها و اهداف سازمانی
 • تضمین این که فعالیت های منابع انسانی ایجاد ارزش افزوده می‌کنند
 • حمایت از طرح­های تغییر فرهنگی
 • کشف و توسعه استعدادهای نهفته کارکنان
 • طراحی فرایندهایی که موجب حداکثر شدن میزان مشارکت کارکنان شود
 • فراهم آوردن فرصتهای ارتقای شغلی برای کارکنان مستعد
 • تاکید مستمر بر آموزش و توسعه کلیه افرادی که در سازمان مشغول به کار هستند
 • طراحی و اجرا و مدیریت سیستم هایی برای تضمین امکان دسترسی به تجارب مربوط
 • ارایه آموزش‌های حرفه ای خاص
 • جذب نیرو، آموزش و پرورش کارکنان با ترکیبی مناسب از دانش فنی خاص و مهارت های گسترده و دیدگاههای مورد نیاز برای تامین نیازهای در حال تغییر سازمان
 • مدیریت نیروی انسانی که هر روز تنوع بیشتری می یابد ، با بهره گیری از الگوهای شغلی ، انگیزه های شغلی و وفاداری کارکنان
 • مدیریت روابط کارکنان ، هم روابط گروهی ، هم روابط فردی و جلب تعهد آنها حین اعمال تغییرات
 • طراحی ، اجرا و مدیریت سیستم های پاداش و مدیریت عملکرد که موجب ترغیب کارکنان برای همکاری فردی و گروهی در جــهت اجـــرای اولویت های سازمان و کسب نتایج مورد نظر
 • حفظ و بهبود و ارتقای رفاه جسمی و روانی کارکنان از طریق فراهم آوردن شرایط کاری مناسب و تامین سلامتی وامنیت کارکنان

 

ابطحی( ۱۳۸۲) هدف مدیریت منابع انسانی را افزایش کارایی نیروی انسانی در سازمان می‌داند و وظایف و مسئولیتهای مدیریت منابع انسانی را به دو بخش عمومی و اختصاصی به شرح ذیل تقسیم نموده است:

وظایف و مسئولیت­های عمومی، شامل:

 • برنامه ریزی،
 • سازماندهی،
 • هدایت و رهبری ،
 • نظارت و کنترل،

وظایف و مسئولیت­های اختصاصی شامل :

 • نیرویابی، جذب و گزینش
 • آموزش و توسعه منابع انسانی
 • طراحی سیستم های حقوق و دستمزد
 • شناخت استعدادها، علایق، انگیزه ها و شخصیت نیروی انسانی از طریق ایجاد ارتباطات انسانی
 • اقدامات مربوط به نگهداری تن و روان منابع انسانی
 • اقدامات مربوط به نقل و انتقالات و جابه جایی های کارکنان
 • اقدامات مربوط به نظم و انضباط و رسیدگی به شکایات
 • ارزشیابی شایستگی کارکنان(ارزشیابی عملکرد کارکنان)
 • برنامه ریزی نیروی انسانی
 • ایجاد نظم، رعایت اخلاق و قانون در کار (صص۱۷- ۱۶)

 

پیروز و سربلند باشید.

اگر مفید بود با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

2 دیدگاه دربارهٔ «وظایف مدیریت منابع انسانی و نحوه تقسیم زیرسیستم‌ها»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *