ارتباطات: معامله یا مبادله

دو حالت را در نظر بگیرید: 

حالت اول: فرض کنید به فردی هزار تومان بدهکار هستید، وقتی بدهی ایشان را بدهید با ایشان بی حساب میشود. یا از کسی خودکاری قرض بگیرید، وقتی خودکار ایشان را پس بدهید، دیگر نه چیزی بدهکار هستید نه چیزی طلبکار.

حالت دوم: حال فرض کنید فرد الف به فرد ب ناسزایی میگوید، اگر فرد ب هم ناسزا را جواب دهد، این دو بی حساب میشوند؟، یا فرد الف به فرد ب جمله محبت آمیزی میگوید، اگر فرد ب هم متقابلا جمله محبت آمیزی پاسخ دهد، این دو بی حساب نمیشوند؟ خیر، تازه اول راه "تعامل" است.

در حالت اول مبادله صورت میگیرد، مبادله روی کاغذ قابل حساب و کتاب است و در صورتی که دو طرف مبادله به تعهدات خود عمل کنند میتوانند از یک نقطه ای بی حساب شوند. ولی حالت دوم معامله است، وقتی دو فرد وارد یک تعامل میشوند، به راحتی نمیتوانند بی حساب شوند. ارتباطات از جنس تعامل است، یعنی وقتی وارد آن شدید نمیتوانید به راحتی از آن خارج شده یا بی حساب شوید. مراقب باشید چه میگویید، کجا میگویید، چرا میگویید. کلامی که خارج شود خودکار یا پول نیست که به راحتی بتوان بی حساب شد، گاه سالهای سال یک کلمه یا جمله در ذهن فردی زنگ میزند و تکرار میشود. در جدول ذیل برخی تفاوتها در خصوص نگاه به ارتباطات به عنوان مبادله یا معامله ذکر شده است.

پیروز و پایدار باشید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *