logo

کسب و کار

نقدی به رویکرد فعلی در خصوص بازخور 360

رهبری یعنی اثرگذاری بر زیر دستان. پس هر دانش، مهارت و توانایی که بتواند منجر به بهبود اثرگذاری بر زیردستان شود، مهارت رهبری فرد را توسعه داده است. این دانش، مهارت و توانایی ها از موقعیتهای مختلفی می تواند فراهم شود که یکی از جالب ترین و در عین مغفول ترین آنها، بازخور ی است که […]

نقدی به رویکرد فعلی در خصوص بازخور 360 بیشتر بخوانید »

چند نصیحت از مادربزرگ برای رهبران

اینکه یک رهبر خوب چه مشخصه هایی بایستی داشته باشد و یا اینکه رهبران  خوب دارای چه مشخصه هایی هستند از مهمترین مسائل پژوهشگران و اندیشمندان مدیران و از مهمترین سوالهای مدیران و مجریان سازمانی است. در حالت کلی مادربزرگهای ما برخی مواقع نصیحتهای خیلی خوبی به ما می کردند که گهگاه بی تفاوت از

چند نصیحت از مادربزرگ برای رهبران بیشتر بخوانید »