logo

هیهات اگر سازمان شما سند اخلاقی ندارد…

سند اخلاقی بالاترین مرجع اخلاقی هر سازمانی است به نحوی که کلیه اصول اخلاقی مرتبط با شرکت، فعالیتهای درون و بیرون شرکت را تعیین میکند و راهنماست.

این سند چندین کارکرد دارد، اولین و مهمترین آن ایجاد اینتگریتی و یکپارچگی درون سازمانی است. چیزی که هرکسی از بیرون سازمان به شما نگاه کند، یک مجموعه قابل وصف و البته از نوع خوب آنرا ببیند

این سند به شما کمک می کند اطمینان داشته باشد که تمامی اقدامها درون سازمان اخلاقی است. این اقدام چه یک معامله باشد، چه یک انتصاب و چه سیستم جبران خدمات باشد. سند اخلاقی می تواند همه اینها را اخلاقی کند. به سازمان خود بنگرید چقدر اطمینان دارید این موارد اخلاقی هستند؟

البته که سند اخلاقی حلال همه مشکلات نیست ولی میتوند یه خط سیر و راهنما باشد. بعضا دو دیدگاه وجود دارد یا اینکه سند بیخاصیت است و کاری از دستش بر نمی آید و یا از سوی دیگر حلال همه مشکلات است. این ایده آل گرایی صرف و آن بدبینی صرف هر دو باعت میشود سازمان ها به سمت آن نروند یا اینکه آنرا خیلی جدی نگیرند.

این سند متر شما میشود ولی یک شرط دارد. قرار نیست سند تمامی اصول اخلاقی و ارزشی را در خود داشته باشد و به اصطلاح آنچه همه خوبان دارند تو یکجا داری باشد. قرار است اهم فی الاهم کند و موارد ضروری و کلیدی را در خود جای دهد. این اصول باید مصداق محور باشد. هرچقدر جزئی و روشن تر بیان شود کاربردی تر میشود. هرچقدر مبهم و کلی تر باشد، بی خاصیت تر.

ضمن اینکه در باب اهمیت این سند، مسئولیت اجتماعی سازمانهاست که به عنوان یک متغیر اثرگذار وارد تحلیل ها و ارزیابی ها شده است. و وجود این سند کمک میکند معیارهای در چارچوب استراتژی ها و ماموریتهای سازمان داشته باشیم.

سند جهان بینی شماست. جهان بینی شده در بوته عمل. جهان بینی خود را تدوین کنید، به اطلاع همه برسانید، به همه افراد سازمان آموزش دهید، به مشتریان خود اطلاع رسانی کنید. از آن به عنوان ابزار وحدت سازمان استفاده کنید. این سند ضامن انسجام اخلاقی-عملکردی شماست.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *