كارمندان شما مي دانند كجاي سيستم هستند؟

يكي از نكات اساسي در مدلهاي مختلف، چه مدلهاي تعالي، چه مدلهاي بلوغ و حتي مدلهاي فرهنگ سازماني و غيره، اين سوال است كه تا چه حد كاركنان سازمان از ماموريت، چشم انداز و بيانيه ارزش سازمان مطلع هستند؟

قطعاً هر سازماني تمامي اين موارد را دارد، سازمان بدون ماموريت كه اساسا سازمان نيست، سازمان بدون چشم انداز و بيانيه ارزش هم كه به قهقرا خواهد رفت. بنابراين سازماني كه هم اكنون در حال فعاليت هست، تمامي اين اجزا را هرچند ناقص و جزئي دارد. نكته و سوال اساسي اين است: چقدر افرادي كه درون مجموعه‌ي ما در حال فعاليت و مشاركت هستند، از اين اجزا با خبر هستند؟

ولي يك سوال اساسي تر نيز وجود دارد: چقدر افراد فعال در مجموعه و شركت ما، از نقش و مسئوليت خود در انجام اين ماموريت و كسب اين چشم انداز آگاهي دارند؟

با يك جستجوي ساده در اينترنت نمونه هاي بسياري از بيانيه هاي ماموريت  و چشم انداز را خواهيد يافت. نكته جالب توجه اين است،‌در بين اين شركتها،‌ آنها موفق بوده اند كه اين چشم انداز و ماموريت را تا سطح خرد شكسته اند، وظيفه هر كس را مشخص كرده اند و هركسي دقيقا مي داند در اين سيستم هرچند بزرگ يا كوچك، دقيقاً‌چه نقش و مسئوليتي دارد. هم تعيين نقش مهم است و هم تعيين مسئوليت.

سوالي كه در عنوان ذكر شده است،‌ در جريان يك طرح آسيب شناسي كه در حال انجام آن هستيم، يكي از مسائل و چالش هاي بزرگي كه به آن برخوده ايم، همين است. افراد نميدانند كجاي سيستم هستند؟ چه نقشي دارند؟ مسئوليت آنها چيست؟ اساساً‌ نقش و مسئوليتي براي خود قائل نيستند.

نكته مهم اين است كه اين قضيه را فقط براي مشاغل كليدي نبايستي در نظر بگيريد، حتي يك آبدارچي هم وقتي از وي سوال مي كنيد در سازمان چه كاري انجام مي دهي؟ بايستي بدانند كه بخشي از يك سيستم بزرگتر است و نقشش به آبدارچي بودن ختم نمي شود، بلكي نقشي دارد كه اگر يك روز نباشد يا يك روز درست انجامش ندهد، قسمتي از سيستم مختل مي شود.

شايد كوتاه ترين روش تعيين نقش و مسئوليت هر فردي، اين باشد كه بپرسيم اگر وي نباشد يا اگر چنين نقشي نباشد، چه مخاطرات و ريسك هايي سازمان را تهديد مي كند؟ كدام فرآيند مختلف مي شود؟ كدام جزء سيستم از كار خواهد افتاد؟

رسالت و ماموريت سازمان شما، فقط مربوط به مدير عامل و تيم عالي نمي شود،‌ اولاٌ‌ هر كسي بايستي از آن اطلاع داشته باشد و ثانياً نقش و مسئوليت خود را نيز قبال آن رسالت و ماموريت نيز بداند.

پيروز و پايدار باشيد.

اگر مفيد بود با دوستان خود به اشتراك بگذاريد.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *