عملکرد

تجربه ناموفق پیاده سازی مدیریت عملکرد

شاید این نوشته بیشتر شبیه درد و دل باشد. داستان از آنجا شروع شد که که حدود یکسال پیش درگیر طراحی یک نظام جامع مدیریت عملکرد ۳۶۰ درجه که چه عرض کنم ۳۶۰۰ درجه شدیم. نقش مشاور طرح را داشتم ولی بنا به اعتقادی که در کار دارم، کوچکترین کارهای کارشناسی را نیز خودم سعی …

تجربه ناموفق پیاده سازی مدیریت عملکرد ادامه »