استعداد

مدیریت دانش و چالش های مدیریت منابع انسانی

بسيار شنيده ايم و يا حتي داد سخن رانده ايم كه در عصر دانش به سر مي بريم و دوره دوره‌ي كارگران دانشي است. واقعيت هم جز اين نيست ولي نحوه مديريت اين نيروي كار متفاوت با ديروز كمي متفاوت خواهد بود. بنابراين چالشهايي هم كه در مديريت افراد با آن مواجه خواهيم شد هم …

مدیریت دانش و چالش های مدیریت منابع انسانی ادامه »

چالش های رفتار سازمانی

چالش های رفتار سازمانی

بسیار جالب توجه است که سازمانها این چنین به سمت رفتار سازمانی متمایل شده اند. به حدی که گاهی از باور خود بنده هم می گذرد و انتظار چنین اشتیاقی را ندارم. جالب آنجاست که برخی مدیران در مورد رفتار سازمانی هیچگونه آگاهی ندارند و زمانی که حتی در حد 5 دقیقه به آنها در …

چالش های رفتار سازمانی ادامه »

بعد مغفول مانده‌ی یک مصاحبه‌ی اثربخش

در تمام جلسات مصاحبه اي كه تا كنون به عنوان مصاحبه كننده شركت داشته ام يك چيز مشترك بوده است. هميشه تمركز بر جواب هايي است كه از مصاحبه شونده سوال مي شود و فرد متقاضي كار به آنها پاسخ مي دهد. برخي كمي از اين پيشرفته تر برخورد مي كنند و رفتارهاي متقاضي كار …

بعد مغفول مانده‌ی یک مصاحبه‌ی اثربخش ادامه »

چالش هاي مديريت منابع انساني در سال 2014

در هر دهه اي از عمر مديريت منابع انساني چالش هايي در صدر توجه بوده و عمده‌ي انرژي مديريت منابع انساني در آن صرف شده است. اقتصاد دانش مدار، دنياي مجازي و توسعه اينترنت، تنوع و بسياري موارد ديگر به عنوان چالش هاي مديريت منابع انساني در قرن 21 شناسايي شده و دپارتمان هاي منابع …

چالش هاي مديريت منابع انساني در سال 2014 ادامه »