چالش های مدیریت منابع انسانی در سال ۲۰۱۴

در هر دهه ای از عمر مدیریت منابع انسانی چالش هایی در صدر توجه بوده و عمده‌ی انرژی مدیریت منابع انسانی در آن صرف شده است. اقتصاد دانش مدار، دنیای مجازی و توسعه اینترنت، تنوع و بسیاری موارد دیگر به عنوان چالش های مدیریت منابع انسانی در قرن ۲۱ شناسایی شده و دپارتمان های منابع …

چالش های مدیریت منابع انسانی در سال ۲۰۱۴ ادامه »

مقابله با استرس از طریق مهارت سیاسی

معمولا اگر چندین سازمان رو تجربه کرده باشیم و همچنین چندین مدیر مختلف رو، خواهیم دید که یک چیز در تمامی سازمانها مشترک است و آن استرس فزاینده ای است که در تمام سازمانها روز به روز بیشتر نیز می شود. ولی نکته جالب این است که برخی مدیران در این محیط خوب عمل می …

مقابله با استرس از طریق مهارت سیاسی ادامه »

اولین نوشته

یادم است دکتر الوانی در یکی از سخنرانی های خود در خصوص اهمیت مدیریت در ایران از گذشته تا اکنون صحبت کردند. پدر علم مدیریت ایران از کم لطفی سازمان ها به متخصصان مدیریت صحبت کردند و بیان نمودند طبق تعاریف کلاسیک، مدیریت در جایی معنی می یابد که کمبود منابع باشد. نکته ی ضریفی …

اولین نوشته ادامه »