مشاور منابع انسانی

دستورالعمل مصاحبه تلفنی

یکی از ابتدایی ترین و کلیدی ترین گامهای ارزیابی استخدامی، انجام مصاحبه تلفنی با فرد متقاضی است. این نوع مصاحبه ارزان، در دسترس و اگر به درستی انجام شود نقش کلیدی در فرایند استخدام دارد. آنچه تا کنون از مصاحبه تلفنی دیده ام اغلب بر خلاف قواعد و اصول آن بوده، بنابراین در این نوشته …

دستورالعمل مصاحبه تلفنی ادامه »

نقدی به رویکرد فعلی در خصوص بازخور ۳۶۰

رهبری یعنی اثرگذاری بر زیر دستان. پس هر دانش، مهارت و توانایی که بتواند منجر به بهبود اثرگذاری بر زیردستان شود، مهارت رهبری فرد را توسعه داده است. این دانش، مهارت و توانایی ها از موقعیتهای مختلفی می تواند فراهم شود که یکی از جالب ترین و در عین مغفول ترین آنها، بازخور ی است که …

نقدی به رویکرد فعلی در خصوص بازخور ۳۶۰ ادامه »

رابطه سن، سابقه، تجربه و کارایی

در نقشه ذهنی اغلب ما اینگونه نقش بسته که سن و سابقه بیشتر یعنی تجربه بیشتر و تجربه بیشتر دقیقا مساوی است با کارایی بیشتر. این دیدگاه مورد نقد قرار گرفته است

شکست در استخدام و دایره طلایی

مختصری در خصوص دایره طلایی داده می شود و سپس کاربرد آن در استخدام توضیح داده می شود. اینکه در هر استخدامی تاکید بایستی روی چرایی باشد تا چه چیزی یا چگونگی.

طرح سازمانی: روند اصلی، نگرانی جدید

تجربه‌ی من نشان می دهد که بیشتر از ۹۰ درصد از سازمانهایی که تاکنون به نوعی همکاری داشته ام، نیاز به بازنگری جدی در طرح سازمانی خود دارند که به دو دلیل انجام نمی دهند.

مشاور و یا دانای کل…

در نوشته ای که مربوط به مدلهای فرهنگی و مخصوصا مدل فرهنگی هافستد بود، به صورت کامل توضیح دادیم که هر جامعه،‌ هر ملت و هر جمعیتی را می توان مبتنی بر مدلها و ابعادی که وجود دارد، تحلیل و توصیف کرد. یکی از این ابعاد بحث فاصله قدرت است که در مدلهای مختلف با کلیدواژه …

مشاور و یا دانای کل… ادامه »

مدل فرهنگی کلاکهان و استرادبک

در ادامه معرفی مدلهای فرهنگی، در این نوشته قصد دارم مدل فرهنگی کلاهان و استرادبک را معرفی کنم. کلاکهان و استرادبک در سال ۱۹۵۲ در مقاله ای تاکید کرد که بایستی یک طبقه بندی جهانی که بتواند فرهنگها را توصیف کند، وجود داشته باشد(میت و اندروز، ۲۰۰۹-۲۹). آنها چارچوبی را به شرح ذیل پیشنهاد دادند. …

مدل فرهنگی کلاکهان و استرادبک ادامه »