کلیات رفتار سازمانی

تضمین موفقیت کسب و کار با رجعت به رفتار اخلاقی

این طرف آن طرف میبینیم که سازمانها به دنبال بهره وری بیشتر هستند، انتظار عملکرد بهتر دارند، و تلاش میکنند خروجی سازمان خود را افزایش دهند. تاکید و تمرکز عمده هم در این مسیر بر نیروی انسانی است، اینها عمدتا بر فشارهای مدیریتی تاکید میکنند و سعی میکنند از طرق مختلف مانند نظم بیشتر، توسعه …

تضمین موفقیت کسب و کار با رجعت به رفتار اخلاقی ادامه »

ارتباطات: معامله یا مبادله

دو حالت را در نظر بگیرید:  حالت اول: فرض کنید به فردی هزار تومان بدهکار هستید، وقتی بدهی ایشان را بدهید با ایشان بی حساب میشود. یا از کسی خودکاری قرض بگیرید، وقتی خودکار ایشان را پس بدهید، دیگر نه چیزی بدهکار هستید نه چیزی طلبکار. حالت دوم: حال فرض کنید فرد الف به فرد ب …

ارتباطات: معامله یا مبادله ادامه »

زنجیره اعتماد

سطوح اعتماد: ترس، دانش و همدلی

در دو نوشته گذشته (اینجا و اینجا) به موضوع اعتماد پرداخته ام و اهمیت و تصورات اشتباه در خصوص آن را تبیین کرده ام. در این نوشته میخواهم کمی در خصوص سطوح اعتماد صحبت کنم. وقتی صحبت از اعتماد میشود، از یک مفهوم با یک عدد مشخص صحبت نمیکنیم که یا هست یا نیست. از …

سطوح اعتماد: ترس، دانش و همدلی ادامه »

تصورات غلط در باب اعتماد

در نوشته های قبلی(مثلا اینجا) در خصوص اعتماد نوشته ام. در این نوشته کمی در خصوص تصورات غلط در باب اعتماد وجود دارد اشاره میکنم.  اعتما یک موضوع نرم است. ما به اعتماد به عنوان یک موضوع نرم(Soft) نگاه میکنیم مانند فرهنگ سازی، بنابراین انتظار داریم پیامدها و اثرات آن هم نرم و غیر قابل لمس باشد. در …

تصورات غلط در باب اعتماد ادامه »

مدل مارس(MaRS) در رفتار سازمانی

مدل ها همیشه بهترین ابزار برای شناخت مفاهیم انتزاعی است. مدلها به ما کمک می کنند تا جنبه ها و ابعاد مختلف یک مفهوم را درک کنیم و راحت تر در ذهن بسپاریم. در حوزه رفتار سازمانی هم مدل های مختلفی معرفی شده است. هیچکدام از جمامعیت و مانعیت کامل برخوردار نیست ولی من حیث المجموع، …

مدل مارس(MaRS) در رفتار سازمانی ادامه »