ابزارها و پرسشنامه ها

چک لیست سنجش التزام(دلبستگی) کارکنان

در نوشته های قبلی(ده رکن کلیدی دلبستگی شغلی، کارت امتیازی سنجش دلبستگی کارکنان و همچنین ابزار موسسه گالوپ برای سنجش دلبستگی شغلی ) دو ابزار را در خصوص دلبستگی شغلی یا همان التزام کارکنان معرفی کردیم. ابزار موسسه گالوپ برای نگرش سنجی بسیار موثر است. کارت امتیازی سنجش التزام هم میان ابعاد مختلف در راستای نگرش …

چک لیست سنجش التزام(دلبستگی) کارکنان ادامه »

ابزار سنجش التزام(دلبستگی) کارکنان موسسه گالوپ

امروزه سازمان‌های موفق با این باورند که "تصاحب مشتریان و سهم بیشتر از بازار، مستلزم تسخیر قلب کارکنان  است"؛ با توجه به تئوری‌های موجود، التزام کارکنان را می‌توان به میزان انرژی، دلبستگی شغلی و اثر بخشی حرفه‌ای برای پیشرفت مستمر سازمان تعبیر نمود که به وسیله ابعاد انرژی، وقف کردن خود (هویت بالا) و جذب …

ابزار سنجش التزام(دلبستگی) کارکنان موسسه گالوپ ادامه »

کارت امتیازی التزام(دلبستگی) کارکنان؛ ابزار سنجش و بهبود

برای اینکه شرکتها و سازمانها به بالاترین امتیاز التزام کارکنان خود برسند لازم است تا ابتدا استراتژی های سازمان خود را بررسی کنند تا ببینند این استراتژی ها چه اثراتی روی کارکنان دارد. متناسب با این استراتژیها و اثرات آن اقداماتی جهت بهبود التزام کارکنان طراحی و اجرا کنند.  برای سنجش التزام کارکنان پرسشنامه ها …

کارت امتیازی التزام(دلبستگی) کارکنان؛ ابزار سنجش و بهبود ادامه »