مدیریت عمومی

مشخصه های یک سازمان بالغ چیست؟

برای بلوغ سازمانی تعاریف و مولفه های مختلفی بیان شده است. منظور از سطح بلوغ سازمانی، درجه برخورداری سازمان از سیستم ها، فرآیندها، تجارب و رویه های تعریف شده در انجام فعالیت های روشمند و سیستماتیک است. شاید کمی مفهوم انتزاعی یا گنگ باشد ولی اگر نیم نگاهی به ابعاد آن بیندازیم می توانیم حتی …

مشخصه های یک سازمان بالغ چیست؟ ادامه »

شایعه معلول است علت را بیابید…

افراد جامعه به طور کلی و کارکنان سازمان به طور اخص خبری را می پسندند که برای آنها جذابیت بیشتری داشته باشد، در چنین هنگامی نه تنها کمتر دست به تجزیه و تحلیل خبری می زنند، بلکه اراده خود را گاهی کاملا به دست دیگران می سپارند. در چنین شرایطی، شایعه بروز یافته و به …

شایعه معلول است علت را بیابید… ادامه »

مراحل سیر قهقرایی سازمان

شاید به جرات بتوان گفت بهترین کتاب تئوری سازمانی که ضمن اینکه تئوری را مطرح می کند، از کیس های مرتبط نیز بهره میبرد، کتاب تئوری و طراحی سازمان ریچارد ال دفت است. کاملا کاربردی و عملیاتی و بسیار جذاب سعی کرده است مطالب را مطرح کند. دوستانی که در حوزه مدیریت مطالعات آکادمیک نداشته …

مراحل سیر قهقرایی سازمان ادامه »

متعهدان بی تخصص، آسیب سازمانها و شرکتهای دولتی

شاید مهمترین چیزی که با شنیدن نام یک سازمان دولتی به ذهن افراد خطور می کند، ناکارآمدی، اتلاف منابع و آشوبناکی است. متاسفانه، به دلایل مختلف این مسئله به سازمانهای خصوصی نیز سرایت کرده است.  بر اساس یک قاعده ی کلی در خصوص افرادی که در سازمان کار می کنند، می توان بر اساس دو …

متعهدان بی تخصص، آسیب سازمانها و شرکتهای دولتی ادامه »