مدیریت عملکرد

آینده دورکاری

(این نوشته با همکاری جناب آقای دکتر مطهری نیا تدوین شده است) دوسال‌ اخیر با پدیدار شدن پاندمی کرونا تجربه متفاوتی در زندگی نسل ما رقم خورد. به نظر می‌رسد مدیران منابع انسانی از جمله اثرپذیرترین کسانی بودند که به شکل جدی با مسئولیت‌های انسانی ناشی از این همه‌گیری مواجه شدند. اگر سازمان را به …

آینده دورکاری ادامه »

نقدی به رویکرد فعلی در خصوص بازخور ۳۶۰

رهبری یعنی اثرگذاری بر زیر دستان. پس هر دانش، مهارت و توانایی که بتواند منجر به بهبود اثرگذاری بر زیردستان شود، مهارت رهبری فرد را توسعه داده است. این دانش، مهارت و توانایی ها از موقعیتهای مختلفی می تواند فراهم شود که یکی از جالب ترین و در عین مغفول ترین آنها، بازخور ی است که …

نقدی به رویکرد فعلی در خصوص بازخور ۳۶۰ ادامه »

مدیریت عملکرد در قرآن کریم

وقتی فردی وارد حرفه ای می شود، همه چیز را از زاویه‌ی دید خودش میبیند. این اصل کلی در مورد خود من هم کاملا صادق است. مدت هاست همه چیز را در قالب تحلیل های منابع انسانی می بینم. با همین رویکرد چند روز پیش دوست عزیزی توجه بنده را به آیات ذیل جلب کرد. ناخودآگاه …

مدیریت عملکرد در قرآن کریم ادامه »

تجربه ناموفق پیاده سازی مدیریت عملکرد

شاید این نوشته بیشتر شبیه درد و دل باشد. داستان از آنجا شروع شد که که حدود یکسال پیش درگیر طراحی یک نظام جامع مدیریت عملکرد ۳۶۰ درجه که چه عرض کنم ۳۶۰۰ درجه شدیم. نقش مشاور طرح را داشتم ولی بنا به اعتقادی که در کار دارم، کوچکترین کارهای کارشناسی را نیز خودم سعی …

تجربه ناموفق پیاده سازی مدیریت عملکرد ادامه »