مدیریت دانش

استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی در مدیریت دانش

در این نوشته قصد دارین به نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت دانش بپردازیم. منابع انسانی می‌تواند کمک زیادی به مدیریت دانش در رسیدن به اهدافش بکند زیرا دانش بین افراد به اشتراک گذاشته می‌شود. حصول اطمینان از اینکه سازمان سرمایه فکری مورد نیازش را در اختیار دارد، از موضوعات اساسی در مدیریت دانش است و …

استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی در مدیریت دانش ادامه »

مدیریت دانش و چالش های مدیریت منابع انسانی

بسیار شنیده ایم و یا حتی داد سخن رانده ایم که در عصر دانش به سر می بریم و دوره دوره‌ی کارگران دانشی است. واقعیت هم جز این نیست ولی نحوه مدیریت این نیروی کار متفاوت با دیروز کمی متفاوت خواهد بود. بنابراین چالشهایی هم که در مدیریت افراد با آن مواجه خواهیم شد هم …

مدیریت دانش و چالش های مدیریت منابع انسانی ادامه »