خطاهای شناختی

قفل شدگی کارکرد در جامعه ما

همه ی ما به صورت جسته گریخته یا سازمان یافته در مورد خطاهای شناختی مطالعه داشته ایم. یکی از جالبترین اینها که در این نوشته میخواهم در مورد آن صحبت کنم خطای قفل شدگی در کارکرد/عملکرد است که به شدت روی خلاقیت ما موثر است. احتمالا در مورد بازی شمع و جعبه(یا معمای شمع) چیزی …

قفل شدگی کارکرد در جامعه ما ادامه »