مهدی نریمانی

نقد نقد تا پيروزي . . .

تفکر انتقادی از مهمترین عناصر در مهارتهای نرمی است که هر فرد برای ورود به بازارکار بایستی به آن مجهز شود. در لیست مهارتهای مورد نیاز سال 2015 نیز روی این موضوع تاکید شده است.

مقابله با استرس از طریق مهارت سیاسی

معمولا اگر چندین سازمان رو تجربه کرده باشیم و همچنین چندین مدیر مختلف رو، خواهیم دید که یک چیز در تمامی سازمانها مشترک است و آن استرس فزاینده ای است که در تمام سازمانها روز به روز بیشتر نیز می شود. ولی نکته جالب این است که برخی مدیران در این محیط خوب عمل می …

مقابله با استرس از طریق مهارت سیاسی ادامه »

اولین نوشته

یادم است دکتر الوانی در یکی از سخنرانی های خود در خصوص اهمیت مدیریت در ایران از گذشته تا اکنون صحبت کردند. پدر علم مدیریت ایران از کم لطفی سازمان ها به متخصصان مدیریت صحبت کردند و بیان نمودند طبق تعاریف کلاسیک، مدیریت در جایی معنی می یابد که کمبود منابع باشد. نکته ی ضریفی …

اولین نوشته ادامه »