برچسب: فرهنگ

مديريت منابع انساني و جهاني شدن ۲

مدیریت منابع انسانی و جهانی شدن

نقش مدیر منابع انسانی همچون یک روحانی که ۱۰ فرمان شرکت در دستانش قرار دارد، تضمین بقای روح سازمان است. مدیریت منابع انسانی، که بسیار فراتر از ارائه خدمات و تعیین میزان افزایش حقوق...

۳۲

ابعاد فرهنگی هافستد

با توجه به اهمیت تفاوتهای فرهنگی در مباحث مدیریت و علی الخصوص مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی قصد دارم ابتدا برخی مدلهای فرهنگی مهم و پرکاربرد را معرفی کنم و پس از آن...

۰

استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی در مدیریت دانش

در این نوشته قصد دارین به نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت دانش بپردازیم. منابع انسانی می‌تواند کمک زیادی به مدیریت دانش در رسیدن به اهدافش بکند زیرا دانش بین افراد به اشتراک گذاشته می‌شود....