دسته: ساختار سازمانی و طبقه بندی مشاغل

۱

رابطه سن، سابقه، تجربه و کارایی

در نقشه ذهنی اغلب ما اینگونه نقش بسته که سن و سابقه بیشتر یعنی تجربه بیشتر و تجربه بیشتر دقیقا مساوی است با کارایی بیشتر. این دیدگاه مورد نقد قرار گرفته است

۱

طرح سازمانی: روند اصلی، نگرانی جدید

تجربه‌ی من نشان می دهد که بیشتر از ۹۰ درصد از سازمانهایی که تاکنون به نوعی همکاری داشته ام، نیاز به بازنگری جدی در طرح سازمانی خود دارند که به دو دلیل انجام نمی دهند.

۰

تاثیر اعجاب انگیزه یک تغییر: کار انعطاف پذیر

شاید زمانی که به کار انعطاف پذیر اشاره میشود، تصور هم این باشد که بیشترین نفع را کارمند میبرد و کمتر کسی به این موضوع فکر می کند، که در این روش، نفع سازمان...

۱

مروری بر مدل ارزیابی مشاغل هی گروپ

مدل ارزیابی مشاغل هی گروپ شاید شناخته شده ترین مدل موجود در بازار ایران است. شرکتهای هم همچون شرکت ملی نفت و به تبع آن شرکتهای گاز و پالایش و پخش فراورده هایی نفتی...

۱

مروری بر مدل ارزیابی مشاغل مرسر

در نوشته های قبلی به صورت مفصل بر نقش و اهمیت ارزیابی مشاغل نوشتیم. نوشتیم که بدون آن، سایر زیرسیستم های منابع انسانی محکوم به شکست هستند. با همین رویکر قصد دارم در این...

۱

ارزیابی مشاغل، زیرساخت منابع انسانی

چندی پیش، شنیدم یک مشاور منابع انسانی برای یک پروژه ای را برای سازمانی انجام دهد، پیشنهاد برگزاری دو کانون ارزیابی را به صورت اشانتیون داده است. شبیه یک جک بود، زیاد اهمیت ندادم...

۰

چه زمانی و چگونه ساختار سازمانی را بازنگری کنیم؟

امروزه در هر سازمانی که وارد می شویم، یکی از عمده ترین مسائلی که مدیران ارشد و عملیاتی با آن سروکار دارند، ساختار سازمانی نامناسبی است که تصور می کنند همه مشکلات ناشی از...

۲

۳۰ رهنمود کلیدی برای کوچک سازی موفق

هر سازمانی چرخه حیاتی دارد، که از یک ماموریت اولیه شروع می شود، طفولیت، رشد سریع، بلوغ و تکامل خود را پشت سر می گذارد، در این مرحله سازمان دو انتخاب دارد، یا اینکه...

۰

کارمندان شما می دانند کجای سیستم هستند؟

یکی از نکات اساسی در مدلهای مختلف، چه مدلهای تعالی، چه مدلهای بلوغ و حتی مدلهای فرهنگ سازمانی و غیره، این سوال است که تا چه حد کارکنان سازمان از ماموریت، چشم انداز و...

۰

سه اصل مهم در زمان تعدیل نیرو*

بعضی وقتها مجبور هستیم با فرد یا افرادی داخل سازمان خداحافظی کنیم. افرادی که یا به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم همکارمان بوده و همه بخشی از یک خانواده تحت یک نام واحد فعالیت...