دسته: برنامه ریزی منابع انسانی

۰

هر روز باید بیشتر از روز قبل کار کنیم؟

به نظر میرسد که بشر در هیچ دوره ای در تاریخ، به اندازه امروز کار نمی کرده است. انسان شکارچی-خوشه چین(Hunter-gatherer) به قدر نیاز تهیه میکرد، مصرف میکرد و وقتی مجددا نیاز به مواد غذایی...

مدیریت استعدادها ۰

تحلیل قانون شماره ۱۵ ناسا در فرایند جذب و استخدام

مدیریت استعدادها کم کم تبدیل به حیاتی ترین فرایند و وظیفه هر مدیری در سازمان شده است. امروز اتفاقی به این دو قانون بر خوردم: قانون شماره ۱۵ ناسا به طور خلاصه می گوید:«بررسی...

۲

خانه تکانی در مدیریت منابع انسانی

سالی نو میشود، همه چیز تمیز می شود، زیرسیستم های سازمانی اغلب مخصوصا در حوزه های تولید و بخش های عملیاتی بیشترین تغییر را متحمل می شوند. حتی انبار گردانی هم اغلب در همین دوره...

۰

مدل برنامه ریزی منابع انسانی

یکی از اقدامات اساسی نظام مدیریت منابع انسانی، برنامه‌ریزی منابع انسانی است. برنامه‌ریزی نیروی انسانی، ابزاری است که منابع انسانی لازم را برای فعالیت‌های آینده مشخص می‌کند و مدیران را یاری می‌دهد تا نوع...