دسته: تعالی مدیریت منابع انسانی

۱

روش‌های ارزیابی منابع انسانی

توانایی یک سازمان برای ارزیابی کیفیت عملیات و عملکرد واحدهایش بسیار مهم است. این ارزیابی به دو دلیل ضروری است: اول اینکه از آنچه در سازمان در حال اتفاق افتادن است به خوبی مطلع...

۰

استاندارد سرمایه گذاری در منابع انسانی(IIP)

مدلها و استانداردهای منابع انسانی در دنیا به قدری متنوع شده اند که انتخاب از میان آنها برای کارگزاران منابع انسانی کمی سخت شده است. ​از این نمونه می توان به موارد ذیل اشاره کرد....