دسته: دانلودها

خلاصه کتاب ارتباطات انسانی دکتر فرهنگی ۶

خلاصه کتاب ارتباطات انسانی دکتر فرهنگی

در دوره دکتری این سعادت را داشتم که یکی از مهمترین درس های دوره را با پروفسور فرهنگی بگذرانم. کلاس درس که محتوای آن محدود به محتوای کلاسیک دوره نشد و دوره زندگی، دوره معلمی...

۱

خلاصه کتاب: منطق اکتشافات علمی نوشته‌ی کارل ریموند پوپر

چند سال پیش بنا به ضرورت خلاصه ای از کتاب منطق اکتشافات علمی کارل پوپر آماده کرده بودم که امروز به صورت اتفاقی به آن برخوردم. جالب دانستم آنرا به در معرض استفاده شما...