در مقابل تهدید به استعفای کارکنان چه کنیم؟

یکی از مهمترین ریسک های منابع انسانی در حوزه خروج از خدمت، استعفای همراه با تهدید است. فرد درخواستهایی دارد که بجای طرح منطقی آنها و شروع یک فضای تعامل، به سمت ابراز همراه با تهدید میرود. اینکه سازمان چکارهایی بایستی انجام دهد تا افراد به سمتی نروند که با تهدید خواسته های خود را مطرح کنند یک موضوع است، ولی اینکه سازمان در واکنش به این تهدیدها چکاری بایستی انجام دهد موضوع دیگری است که مدنظر این نوشته است. 

و اما اینکه مدیران چه برخوردی با استعفا باید داشته باشند و چه مواردی را بایستی رعایت کنند، به طور خلاصه در ۷ مورد به آنها خواهم پرداخت:

  1. اول اینکه هیچگاه زبان تهدید را نپذیرید، اگر کارمند نقد یا پیشنهادی نسبت به حقوق یا هر چیزی در مورد کار داشته باشد میتواند بیان کند، اما بکارگیری استعفا به زبان تهدید امریست که در همه ارکان به ضرر شرکت و شماست و بهتراست هر چه زودتر استعفای وی را بپذیرید.
  2. یک تایید استعفای کتبی با تاریخ روز استعفا از وی بخواهید.
  3. دوره انتقال کار به فرد دیگر و جایگزین وی را برنامه ریزی و با وی توافق کنید.
  4. مصاحبه خروج ترتیب دهید، و علت ترک کار را از وی سوال کنید(اینجا توضیح داده ام)
  5. پسوردهای امنیتی، رایانه، لپ تاپ و … را از وی دریافت کرده و بازیابی کنید.
  6. در صورت لزوم مهمانی یا هدیه ای ترتیب داده و از زحمات وی تقدیر کنید. قدردانی از خدمات خوب کارمند، برای روحیه بقیه پرسنل و ترویج فرهنگ سازمانی مثبت اثرگذار است.
  7. نکته اخر اینکه  توجه داشته باشید خروج کارمند با نگرش مثبت هم برای شهرت بیرونی سازمان و هم تاثیرگذاری بر پرسنل داخل سازمان با اهمیت است. هر کارمند در حیطه خود جزییات زیادی از شرکت میداند که ممکن است بر شهرت شرکت تاثیرگذار باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.