برچسب گذاری توسط: چالش

۲

شایعه معلول است علت را بیابید…

افراد جامعه به طور کلی و کارکنان سازمان به طور اخص خبری را می پسندند که برای آنها جذابیت بیشتری داشته باشد، در چنین هنگامی نه تنها کمتر دست به تجزیه و تحلیل خبری...

۳

به گروه ما در تلگرام بپیوندید، هیچ اتفاقی نمی افتد

حتما اگر شما هم نرم افزارهای پیام رسان را روی گوشی های هوشمند خود داشته باشید، حداقل به صورت هفتگی دو سه دعوت نامه برای عضویت در یک گروه تخصصی برای شما ارسال شود....

۰

مراحل سیر قهقرایی سازمان

شاید به جرات بتوان گفت بهترین کتاب تئوری سازمانی که ضمن اینکه تئوری را مطرح می کند، از کیس های مرتبط نیز بهره میبرد، کتاب تئوری و طراحی سازمان ریچارد ال دفت است. کاملا...

۰

کارمندان شما می دانند کجای سیستم هستند؟

یکی از نکات اساسی در مدلهای مختلف، چه مدلهای تعالی، چه مدلهای بلوغ و حتی مدلهای فرهنگ سازمانی و غیره، این سوال است که تا چه حد کارکنان سازمان از ماموریت، چشم انداز و...

۱

۱۰ استراتژی برتر منابع انسانی سال ۲۰۱۴

در نوشته قبلی، مبتنی بر تحقیقات صورت گرفته اشاره کردم که یکی از چالش ها و روندهای اصلی در سال ۲۰۱۵،‌مسئله رهبری است. البته این مسئله هم در سطح بین المللی، هم در سطح...

مدیریت دانش و چالش های مدیریت منابع انسانی

بسیار شنیده ایم و یا حتی داد سخن رانده ایم که در عصر دانش به سر می بریم و دوره دوره‌ی کارگران دانشی است. واقعیت هم جز این نیست ولی نحوه مدیریت این نیروی...

چالش های رفتار سازمانی ۰

چالش های رفتار سازمانی

بسیار جالب توجه است که سازمانها این چنین به سمت رفتار سازمانی متمایل شده اند. به حدی که گاهی از باور خود بنده هم می گذرد و انتظار چنین اشتیاقی را ندارم. جالب آنجاست...

چالش های مدیریت منابع انسانی در سال ۲۰۱۴

در هر دهه ای از عمر مدیریت منابع انسانی چالش هایی در صدر توجه بوده و عمده‌ی انرژی مدیریت منابع انسانی در آن صرف شده است. اقتصاد دانش مدار، دنیای مجازی و توسعه اینترنت،...