برچسب: مدیریت پروژه

۰

خلاصه پادکست HBR: سه مورد واقعی در خصوص بی‌حوصلگی و عدم تعلق

مترجم: فتانه جعفری، دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشگاه علامه طباطبایی مهمان این قسمت Dan Cableمی‌باشد. او استاد مدرسه کسب وکار لندن است. او نویسنده کتاب Alive at Workمی‌باشد. خلاصه پادکست: او به این دلیل این کتاب...

۱

پست مهمان: تطبیق سبک رهبری مدیران پروژه ها بر انواع پروژه ها

ترجمه و تلخیص: محمود شاهرخی تئوری های موجود در زمینه رهبری تاکنون در زمینه مسایل رفتاری و سبکهای رهبری مدیران و رهبران در سازمان مباحث زیادی مطرح گردیده است. در یکی از مطالعات اخیر در...