برچسب گذاری توسط: فرهنگ سازمانی

۴

مدل فرهنگی کلاکهان و استرادبک

در ادامه معرفی مدلهای فرهنگی، در این نوشته قصد دارم مدل فرهنگی کلاهان و استرادبک را معرفی کنم. کلاکهان و استرادبک در سال ۱۹۵۲ در مقاله ای تاکید کرد که بایستی یک طبقه بندی...

۰

استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی در مدیریت دانش

در این نوشته قصد دارین به نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت دانش بپردازیم. منابع انسانی می‌تواند کمک زیادی به مدیریت دانش در رسیدن به اهدافش بکند زیرا دانش بین افراد به اشتراک گذاشته می‌شود....