برچسب: رهبری

۱

۱۲ مشخصه مدیر مخوف…

ایا من مدیر ترسناکی هستم؟ کارمندان من چه قضاوتی در خصوص رفتارهای من دارند؟ چه کاری که انجام بدهم از دید کارکنان یک مدیر مخوف و ترسناک به حساب می آیم؟ مشخصه هایی که...

۰

آیا شما رهبر هستید؟

آنچه در این نوشته مد نظر است، علائم رهبر است. هفت علامت از یک رهبر موفق ارائه می شود و مختصری در مورد هر کدام و تحقیقات مرتبط نیز توضیحات داده شده است. با استفاده از این شما می توانید ارزیابی کنید که رهبر هستید یا خیر. چه برنامه توسعه ای برای خود تدوین کنید.

۰

۹ روش کلیدی برای بهبود دلبستگی کارکنان

آمارها و پژوهش های مختلف، اهمیت دلبستگی کارکنان را به خوبی نشان می دهند. به عنوان نمونه می توانید در این خصوص به یادداشتهای مرتبطی که در انتهای این متن اشاره شده است، مراجعه...

۰

اینفوگرافیک: شکاف مهارتهای رهبری: مسئله، دلایل و راه حل

اگر مفید بود با دوستان خود به اشتراک بگذارید. مطالب مشابه… ایفوگرافیک: چرا داشتن هدف در محیط کار مهم است؟ اینفوگرافیک: مدیریت عملکرد در امریکا پست مهمان: تطبیق سبک رهبری مدیران پروژه ها بر...

۰

ایفوگرافیک: چرا داشتن هدف در محیط کار مهم است؟

مطالب مشابه… اینفوگرافیک: ده رکن کلیدی التزام(دلبستگی) کارکنان آیا شما رهبر هستید؟ تجربه ای از ۲۵ سال توسعه مدیران ارشد اجرایی(CEO) بدون تردید شما بهترین کارمند مدیر خود هستید اگر…

۱

پست مهمان: تطبیق سبک رهبری مدیران پروژه ها بر انواع پروژه ها

ترجمه و تلخیص: محمود شاهرخی تئوری های موجود در زمینه رهبری تاکنون در زمینه مسایل رفتاری و سبکهای رهبری مدیران و رهبران در سازمان مباحث زیادی مطرح گردیده است. در یکی از مطالعات اخیر در...

۰

چند نصیحت از مادربزرگ برای رهبران

اینکه یک رهبر خوب چه مشخصه هایی بایستی داشته باشد و یا اینکه رهبران  خوب دارای چه مشخصه هایی هستند از مهمترین مسائل پژوهشگران و اندیشمندان مدیران و از مهمترین سوالهای مدیران و مجریان...