برچسب: اسناد بیرونی

۰

چگونگی مواجهه با انتظارات غیرواقع بینانه مدیران

برای همه ی ما ممکن است پیش بیاید که در دوره یا دوره هایی از مسیر شغلی خود با مدیرانی کار کنیم که انتظاراتی غیر واقع بینانه دارند و این مسئله در ابتدای کار...

۱

مسئولیت ما در مقابل مسئولیت دیگران

امروز دیدم یک راننده آژانس در ماشینش برچسب کمپ تحریم خودرو را چسبانده بود، ولی چنان رانندگی می کرد که گویی پشت فرمان یک خوردو با ۳۲ کیسه هوا و بهترین تمرمزهای روز دنیاست. مدتی...