برچسب گذاری توسط: اخراج

۱

چه کسی را اخراج کنیم؟

شرایط اقتصادی چندان جالب نیست، بنگاه های اقتصادی چه در حوزه تولید و چه در حوزه خدمات شرایط چندان مناسبی ندارند و به جز بخش دولتی، سایر بخش های اقتصاد تحت فشار جهت کاهش...

۰

مراحل سیر قهقرایی سازمان

شاید به جرات بتوان گفت بهترین کتاب تئوری سازمانی که ضمن اینکه تئوری را مطرح می کند، از کیس های مرتبط نیز بهره میبرد، کتاب تئوری و طراحی سازمان ریچارد ال دفت است. کاملا...

۰

سه اصل مهم در زمان تعدیل نیرو*

بعضی وقتها مجبور هستیم با فرد یا افرادی داخل سازمان خداحافظی کنیم. افرادی که یا به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم همکارمان بوده و همه بخشی از یک خانواده تحت یک نام واحد فعالیت...

۰

دلایل و عوامل موثر بر ترک خدمت ناگهانی کارکنان

ترک خدمت از جمله سیگنال‌های نامطلوب در نظام مدیریت منابع انسانی است که عنایت مقتضی به آن و شناسایی ریشه‌ها و عوامل شکل‌گیری و تحریک میل به ترک خدمت می‌تواند مدیریت را نسبت به...

۰

شیوه های متداول تعدیل کارکنان در سازمانها

خروج از خدمت انواع مختلفی دارد که در یک نگاه کلی می‌توان آن را در دو گروه خروج‌های ناشی از سیاست سازمان (برنامه‌ریزی شده و عادی) و یا بیرون از روالهای سازمان (ناشی از...