دسته: مدیریت مسیر شغلی

Overqualified ۰

از سیر تا پیاز استخدام افراد با کیفیت بالاتر از نیاز – Overqualified

مساله ای که بنده و دیگر دوستان منابع انسانی این روزها زیاد با آن در مصاحبه ها مواجه می شویم، برخورد با افراد باصطلاح" Overqualified" در مصاحبه ها است. اتفاقاتی که یک سال اخیر...

۰

خلاصه پادکست HBR: تغییر مسیر شغلی

اغلب تصور میکنیم مسیر شغلی یک فرایند خطی دارد، همیشه رو به جلو است ولی در واقع اینگونه نیست. مسیر شغلی شبیه یک تیر و کمان است. به عقب میروی که بیشتر پرتاب شوی

۱

مسیر شغلی یا مسیر امرار معاش

هفته‌ی گذشته با فردی حدود چهل خورده ای ساله، که حدود دو دهه هم سابقه کار داشته مصاحبه میکردم. در انتهای مصاحبه گفت میتوانم بپرسم بر اساس تستهایی که از من گرفته ایدچه شغلی...