خلاصه کتاب: منطق اکتشافات علمی نوشته‌ی کارل ریموند پوپر

چند سال پیش بنا به ضرورت خلاصه ای از کتاب منطق اکتشافات علمی کارل پوپر آماده کرده بودم که امروز به صورت اتفاقی به آن برخوردم. جالب دانستم آنرا به در معرض استفاده شما...